VIP KORUMA

Özel olarak eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz, güvenliği tehdit altına giren bireyleri korumaktadır. Kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlarda özel olaylara karşın eğitilmiş güvenlik görevlilerimizin vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunmaktayız. Güvenlik görevlilerimiz, kişinin hayatını mümkün oldukça az ölçüde etkileyen ve günlük yaşantısını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan düşük profilli ancak yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak hizmet vermektedir. Kişi / Kişilerin hangi nedenlerden dolayı koruma personeli talebinde bulunduğu görüşmeler sonucu tespit edilir ve kişinin risk - yaşam biçimine uygun koruma grubu oluşturulur. VIP Koruma personeli sayısı arttıkça kullanılan ve bulundurulacak malzeme de çeşitlilik gösterir. Silahlı ya da silahsız VİP ve Diğer Özel Koruma hizmetlerimiz, daima 5188 sayılı Yasa çerçevesinde ve genel kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği halinde gerçekleştirilmektedir.

Araçlı Koruma Hizmetleri

Dünya genelinde yapılan saldırılar, mağdurların araçlarında oldukları esnada ya da araçlarına inerken / binerken gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen saldırıların birçoğu suiniyetli kişilerin amacına ulaşmasını sağlıyor ve maalesef vefatla sonuçlanıyor. Bu nedenle Koruma ekiplerimiz, korunan kişinin araçla intikali esnasında, öncesinde ve sonrasındaki tüm aşamalarda gereken emniyet tedbirlerini en ince ayrıntısına kadar önceden incelemekte ve alternatifli motorlu koruma planları yapmaktadır. Duruma göre de esnek ve değişebilen teknikler uygulamaktadırlar.

İkamet Koruma Hizmetleri

İkamet koruma hizmetlerimizde başta saldırı, sabotaj, hırsızlık, terör olayları olmak üzere tüm tehlikelere karşın güvenlik tedbirleri tek tek gözden geçirilir ve güvenlik analizi yapılır. İkamet Koruma hizmeti talebinde bulunan kişi ya da kişilerin taşınmazlarında (Apartman Dairesi Villa, Yalı, Çiftlik vs. gibi) farklılıklar olması nedeniyle koruma sayısında ve tekniklerinde değişiklikler söz konsudur.

Aile Fertlerini Koruma Hizmetleri

Özel eğitimli koruma görevlilerimiz güvenliği tehdit altında olan bireyin, tüm aile fertlerinin de ayrı ayrı korumalarını sağlamaktadır. Aile fertlerinin hayatını mümkün oldukça az ölçüde etkileyen ve günlük yaşantısını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan düşük profilli ancak yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak gerçekleştirmektedirler.